เคล็ดลับความเชื่อ -

เคล็ดลับปรับดวง สวดท่องคาถามหาจักรพรรดิทุกวัน พลิกชะตาจากร้ายให้กลายเป็นดี 22/07/2565 (19:11)

เคล็ดลับปรับดวง สวดคาถามหาจักรพรรดิ อธิษฐานแผ่เมตตา ปรับภพภูมิให้เจ้ากรรมนายเวร หนุนนำชีวิตให้ดีขึ้น

 

เคล็ดลับปรับดวงชะตาด้วยการสวดท่อง คาถามหาจักรพรรดิ ซึ่งถือว่าเป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มาก และมีพลังครอบจักรวาล ผู้ที่สวดท่องคาถานี้เป็นประจำทุกวันเชื่อกันว่าเป็นการเพิ่มพลังบุญให้กับตัวเอง อีกทั้งยังเป็นเคล็ดลับในการปรับภพภูมิให้ผู้ที่ล่วงลับและเจ้ากรรมนายเวร สำหรับคาถามหาจักรพรรดิได้แรงบันดาลใจมาจาก  “ชมพูปติสูตร” ในตอนที่พระพุทธเจ้าทรงเนรมิตพระองค์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพื่อกำราบทิฐิพญา ชมพูบดีพระมหากษัตริย์ผู้มากด้วยอิทธิฤทธิ์ โดยผู้ที่รจนาพระคาถาบทนี้ขึ้นมาก็คือ หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ แห่งวัดสะแก จ.อยุธยา

 

 

หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

 

 

สำหรับหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ พระเกจิอาจารย์แห่งวัดสะแก จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้เป็นดั่งร่มโพธิ์แก้วที่แผ่กิ่งก้านใบบุญบารมีมอบความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่ลูกศิษย์ทั่วทุกชนชั้น ซึ่งพระคาถานี้เป็นพระคาถาหลักที่หลวงปู่ดู่ใช้ในการรวมบารมีแผ่เมตตาช่วยเหลือภพภูมิทั้งหลายทั่วสามแดนโลกธาตุ ได้แก่ โลกมนุษย์ สวรรค์ และนรก อีกทั้งยังใช้ในการอธิษฐานจิตปลุกเสกพระเครื่องทุกชนิดของท่าน โดยท่านได้ถ่ายทอดความรู้รวมทั้งพระคาถามหาจักรพรรดินี้ให้แก่ลูกศิษย์เอก คือ พระอาจารย์วรงคต วิริยธโร หรือ "หลวงตาม้า" วัดถ้ำเมืองนะ จ.เชียงใหม่ เป็นผู้สืบสานในการเผยแพร่และนำสวดคาถามหาจักรพรรดิแก่ผู้ศรัทธา เพื่อเป็นเคล็ดลับในการเสริมดวงชะตาและแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย

 

เคล็ดลับวิธีการสวด "คาถามหาจักรพรรดิ" เพื่อปรับภพภูมิ

บทสวดมหาจักรพรรดิ มีเคล็ดลับในการสวดคือสามารถสวดได้ทุกเวลา หลายคนนิยมสวดก่อนนอนเป็นประจำ ขณะเดียวกันก็ยังมีคนไทยจำนวนมากที่นิยมสวดคาถามหาจักรพรรดิ 9 จบ หรือ 108 จบ หรือบางท่านอาจสวดตามกำลังวันเกิด โดยเชื่อว่าจะเป็นการฝึกเจริญสติ ทำให้มีสมาธิ และเสริมสิริมงคลให้ชีวิต แต่ทั้งนี้จำนวนการสวดก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกและจิตใจที่แน่วแน่ 

 

สำหรับท่านที่ไม่มีพระผงจักรพรรดิ เคล็ดลับสำคัญคือการทำจิตใจให้ตั้งมั่นน้อมรำลึกถึงพระพุทธรูปปางพระจักรพรรดิหรือพระพุทธรูปทรงเครื่องและเริ่มสวดคาถา

 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ 3 จบ

(กราบ 3 ครั้ง แล้วสวดคาถามหาจักรพรรดิตามกำลังของผู้ที่เกิดในแต่ละวันดังนี้ คือ อาทิตย์ 6 จันทร์ 15 อังคาร 8 พุธ 17 พฤหัส 19 ศุกร์ 21 และเสาร์ 10 หรือสวดท่อง 9 จบ หรือ 108 จบ ตามความสะดวกของแต่ละบุคคล)

 

คาถามหาจักรพรรดิ

นะโมพุทธายะ พระพุทธะ ไตรรัตนะญาณ

มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรมา

พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะ

พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา

อัคคีทานัง วะรังคันธัง สีวลี จะมหาเถรัง

อะหังวันทามิ ทูระโต อะหังวันทามิ ธาตุโย

อะหังวันทามิ สัพพะโส พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ

 

ขอสิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐาน จงศักดิ์สิทธิ์สำเร็จเป็นจริงโดยฉับพลันทันใจทุกประการ

 

อิมัง สัจจะวานัง อธิษฐามิ พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐามิ สังฆัง อธิษฐามิ

 

หลังจากนั้นก็ให้เชิญพระเข้าตัว แผ่บุญปรับภพภูมิส่งวิญญาณด้วย บทสวดว่า

 

สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญ จะยังพลัง

อรหันตานัญ จะ เตเชนะรักขัง พันธามิ สัพพะโส (ว่า 5 จบ)

แล้วกล่าวว่า พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐามิ สังฆัง อธิษฐามิ

 

ให้อธิษฐานจิตแผ่เมตตาออกไปให้กับดวงจิตวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จะระบุสถานที่ด้วยก็ได้

 

 

คำแปลของคาถามหาจักรพรรดิ

คาถามหาจักรพรรดิ มีความหมายในการสรรเสริญพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์, ศีล สมาธิ ปัญญา, สมบัติจักรพรรดิ 7 ประการ, พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์, พระศรีอริยเมตไตรย, การกล่าวบูชาพระรัตนตรัย, พระสีวลีเถระเจ้า รวมถึงการกล่าวนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในพระพุทธศาสนา

 

ทั้งนี้เชื่อกันว่าคาถามหาจักรพรรดิ นั้นเป็นคาถาที่รวมพุทธคุณครอบจักรวาลที่มีพลานุภาพมาก ช่วยปรับในเรื่องต่างๆ เสริมดวงชะตาจากร้ายให้กลับกลายมาเป็นดี หรือจากเรื่องที่ดีอยู่แล้วก็จะยิ่งทำให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป สำหรับผู้ที่สวดคาถามหาจักรพรรดิเป็นประจำ จะเป็นผู้ที่มีสติปัญญา จิตใจสงบ ช่วยลดเคราะห์กรรมอันเกิดจากเจ้ากรรมนายเวร เป็นเคล็ดลับที่ช่วยส่งเสริมชีวิตให้เจริญรุ่งเรือง ประสบความสำเร็จ ทำสิ่งใดก็ราบรื่น อันเป็นผลอานิสงส์จากการแผ่บุญและอุทิศกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวร รวมทั้ง 3 ภพภูมิด้วยจิตเมตตา ที่สำคัญผู้สวดท่องคาถาบทนี้จะต้องประพฤติตนตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดี  มีพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ทำจิตใจให้สว่างไสว ขจัดสิ่งมืดมิดภายในจิตใจออกไปให้หมด เพื่อกุศลแห่งบุญนี้จะน้อมนำให้ชีวิตดียิ่งๆขึ้นไปค่ะ

 

 

หากคุณกำลังมองหาเคล็ดลับการเสริมดวง หรือคาถาบทสวดต่างๆที่จะช่วยหนุนดวงของคุณให้ดียิ่งขึ้น หรือ ตำนาน เรื่องเล่า อริยสงฆ์ 5 แผ่นดิน สมเด็จพระพุฒาจารย์โต (โต พฺรหฺมรํสี) สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ นาคาพยากรณ์ และแฟนเพจ นาคาทีวี นะคะ ไปกดติดตามไว้แล้วคุณจะไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสาร เคล็ดลับดีๆที่สายมูควรรู้ พร้อมแนวทางเลขเด็ด เลขดังจากอาจารย์หลากหลายสำนัก รวบรวมมาไว้ให้คุณอย่างครบครันก่อนใครในที่เดียว !

 

 

 

นายาลิซ่า : รายงาน

 


แท็กที่เกี่ยวข้อง

เคล็ดลับความเชื่ออื่นๆ เคล็ดลับเสริมดวง