เคล็ดลับความเชื่อ -

เคล็ดลับเสริมดวง จุดธูป 36 ดอกกลางแจ้ง พร้อมเหรียญบาท 9 เหรียญ เปิดดวงการเงิน การงาน 13/09/2565 (13:21)

เคล็ดลับเสริมดวง บอกลาชีวิตติดขัด จุดธูป  36 ดอกกลางแจ้ง พร้อมเหรียญบาท 9 เหรียญ 

 

จุดธูป 36 ดอกกลางแจ้ง

 

เคล็ดลับเสริมดวงชะตา ทำแล้วชีวิตดีขึ้นทันตาเห็น ใครในช่วงนี้ดวงไม่ดี ชีวิตติดขัด มีแต่ปัญหาเข้ามาวุ่นวายกวนใจ สับสนทำอะไรก็ติดขัดไปหมด การเงินการงานไม่ราบรื่น มีหนี้สินล้นพันตัว มูอย่างไรก็ไม่สมหวังสักที ให้ลองทำวิธีนี้ โดยการจุดธูป 36 ดอกกลางแจ้ง พร้อมเหรียญบาท 9 เหรียญ เคล็ดลับปรับดวงชะตาที่จะทำให้คุณสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา ซึ่งเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ ขอให้ทำด้วยศรัทธาและใจที่ยึดมั่นถือมั่น ปาฎิหาริย์ย่อมเกิดแก่ผู้นั้นอย่างแน่นอน ซึ่งจะมีขั้นตอนวิธีการอย่างไรบ้างนั้น ตามไปมูกันเลยค่ะ

 

เคล็ดลับวิธีการ ให้ลองทำดังนี้

เคล็ดลับเสริมดวงขั้นตอนแรก ให้จุดธูปกลางแจ้ง 36 ดอก (ให้ทำก่อนเที่ยงวัน คือ เวลา 12.00 น.)

โดยขั้นตอนแรก ให้เตรียม

1. ธูปหอม 36 ดอก

2.เทียนขาว 1 เล่ม

3.เหรียญบาทจำนวน 9 เหรียญ

4.น้ำเปล่า 1 ขวด

5.ผลไม้แล้วแต่ความสะดวกในการจัดหาจะเป็น 1,3,5,7,9 อย่างตามสมควร

6.ผ้าขาวสำหรับไว้ปูวางของ 1 ผืน

 

เมื่อเตรียมของได้ครบแล้วให้เราหาที่กลางแจ้งในบริเวณพื้นที่บ้านของตัวเองที่เป็นพื้นดิน (ขอย้ำเคล็ดลับสำคัญว่าต้องเป็นพื้นที่บริเวณบ้านตัวเองเท่านั้น)

 

หลังจากนั้นให้ปูผ้าขาววางถาดผลไม้และของบนผ้าขาว จุดธูปเทียน แล้วเริ่มทำพิธี เคล็ดลับในการเสริมดวงที่สำคัญคือการมีสติและจิตใจที่ตั้งมั่น (อย่าทำแบบส่งๆขอไปที ขอให้ตั้งใจทำด้วยความเคารพและสำนึกผิดจริงๆ)

 

จากนั้นเคล็ดลับขั้นตอนต่อมาในการเสริมดวงชะตา ให้ท่องนะโมฯ 3 จบ ตั้งจิตอธิษฐานอัญเชิญ ครูบาอาจารย์ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระมหาจักรพรรดิ์ทุกๆพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคต พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุณบิดาคุณมารดา พ่อเกิดแม่เกิด พ่อซื้อแม่ซื้อในทุกภพทุกชาติและเทพเทวดาที่คุ้มครองดวงจิตกายสังขารตัวของข้าพเจ้าทุกๆพระองค์ รวมทั้งองค์มหาเทพ มหาพรหม มหาโพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายใน 19 ชั้นฟ้า 16 พรหมา 15 ชั้นดิน 14 ภูมิบาดาล 21ภูมิพระแม่ธรณี พระแม่คงคา แม่พระเพลิง พระพาย ที่ข้าพเจ้าได้อาศัยและยืนอยู่นี้ พระภูมิเจ้าที่ ผีบ้านผีเรือนรวมทั้งเจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณและเข้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติที่เคยผูกพันธ์กันมาในอดีตให้มารับรู้รับฟังการขอขมาและขอถอนคำสาปแช่งทีมีต่อกันในอดีตและปัจจุบันของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเทอญ และให้กล่าวต่อไปดังนี้ 

 

ข้าพเจ้าชื่อ........นามสกุล .......วันนี้ข้าพเจ้าได้น้อมนำผลไม้พร้อมเครื่องบูชาสักการะมาขอขมากรรมในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปทั้งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ต่อท่านทั้งหลาย ไม่ว่าจะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดี ระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดี ขอท่านผู้มีฤทธิ์ มีอำนาจ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดอภัยโทษยกเว้นโทษ อโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าในกายสังขารนี้ด้วยเถิด อย่าได้โกรธเคือง อย่าได้จองเวรกับข้าพเจ้าอีกต่อไป บัดนี้ข้าพเจ้ารู้สึกผิดและสำนึกในกรรมนั้นแล้วด้วยใจจริง และได้จัดเครื่องสักการะบูชาน้อมมาขอขมาต่อท่านทั้งหลาย ขอท่านทั้งหลายโปรดรับและขอทุกท่านโปรดเมตตาถอดถอนคำสาปแช่งที่ให้แกข้าพเจ้าหรือคำสาปใดๆอันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดี ขอจงดับหมดสิ้นไปด้วยพลังแห่ง พุทธานุภาพ พระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และด้วยญาณบารมีแห่งองค์มหาโพธิสัตว์เจ้าทุกพระองค์ องค์มหาเทพ โปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด และขออัญเชิญทุกๆท่านทุกๆพระองค์ พระแม่ธรณี โปรดช่วยเปิดทางเปิดแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมให้การดำรงค์ชีวิตของข้าพเจ้า นับแต่บัดนี้ วินาทีนี้ ตอนนี้ จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป มีโชคลาภเข้ามาทุกทิศทุกทาง มีเงินมีทอง เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี ได้มีปัจจัยในการสร้างสมบุญบารมีในภพชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิด และขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีลในธรรมได้เข้ามาช่วยเหลือชี้ทางสว่างที่ดีให้ข้าพเจ้าด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ 

 

หลังกล่าวจบเคล็ดลับขั้นตอนต่อมาให้ขุดดินแล้วเอาเหรียญบาท 9 เหรียญ ใส่ในหลุมที่ขุดและกลบดินปิดให้เรียบร้อยแล้วปักธูปลงไปตรงหลุมที่เราฝังเหรียญไว้ แล้วให้เราตั้งนะโม 3 จบอีกครั้ง แล้วท่องคาถาดังนี้ (พร้อมเทน้ำลงในพื้นดิน)

 

"ปะโตเมตัง  ปะระชีวินัง  สุขะโตจุติ จิตตะเมตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ" 

ขอให้สัตว์โลกทั้งหลายใน 3 ภพ จงพ้นจากภัยพิบัติและเคราะห์กรรมทั้งปวงเถิด สาธุ สาธุ สาธุ แล้วให้ใช้มือตบไปที่พื้นดิน 3 ครั้ง เพื่อเป็นการบอกกล่าวต่อพระแม่ธรณี ขอให้ทุกท่านที่ได้ทำจนครบทุกขั้นตอนด้วยใจที่เป็นสมาธิและด้วยความสำนึกที่เราเคยทำผิดพลาดมาจงมีแต่ความโชคดี ร่ำรวย เฮง เฮงและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วย สาธุ สาธุ สาธุ

 

อย่างไรก็ตามเคล็ดลับในการจุดธูป และการนำเหรียญบาท 9 เหรียญฝังดิน เป็นเรื่องราวเสริมดวงชะตา ปัดเป่าชั่วร้ายออกไป ทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้น ทุกสิ่งทุกอย่างหากทำแล้วสบายใจและไม่เดือดร้อนใคร สิ่งนั้นย่อมทำได้ สิ่งสำคัญอยู่ที่เจตนาดีและความศรัทธาต่อผู้ปฏิบัติเอง บุญกุศลที่ทำย่อมกลับมาหาตัวเราทั้งสิ้น


 

ทุกเรื่องราวความเชื่อ เคล็ดลับตำนานการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือ เคล็ดลับที่สายมูควรรู้ก่อนนำเครื่องราง-วัตถุมงคลเข้าบ้าน สามารถอ่านต่อเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์นาคาพยากรณ์  หรือกดติดตามแฟนเพจ นาคาทีวี เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารแนวทางเลขเด็ดพร้อมตรวจเช็กรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อนใครในทุกงวด

 

 

 

นายาลิซ่า : รายงาน


 


แท็กที่เกี่ยวข้อง

เคล็ดลับความเชื่ออื่นๆ เคล็ดลับเสริมดวง