เคล็ดลับความเชื่อ -

คาถา โพธิบาท สวดสะเดาะเคราะห์ ช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัย 20/08/2565 (17:57)

คาถา โพธิบาท สวดสะเดาะเคราะห์ ช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัย สวดยังไงตามมาดูกันเลย

 

คาถา โพธิบาท สวดสะเดาะเคราะห์ เมื่อเราเกิดความทุกข์ใจ เกิดความไม่สบายใจ หลาย ๆ คน จะใช้วิธีการสวดมนต์เพื่อเป็นทางออกในความสงบและให้รู้สึกอุ่นใจขึ้น ซึ่งบทสวดมนต์แต่ละบทนั้นก็มีพุทธคุณและอานิสงส์แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการแก้ปัญหาเรื่องอะไรในชีวิต ในบทความนี้นาคาพยากรณ์จะพามารู้จักกับ คาถาโพธิบาท หรือคาถาป้องกันภัย 10 ทิศ ถือเป็นอีกหนึ่งคาถาที่หลายคนนิยมสวดกัน คาถานี้มีความเป็นมาอย่างไร และสวดอย่างไร มาดูไปพร้อม ๆ กันเลย

 

บทสวดมนต์

 

คาถา โพธิบาท คืออะไร

 

คาถาโพธิบาท คือ พระคาถาป้องกันภัย โดยการสวดระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ไปในทิศต่าง ๆ เพื่อขออานุภาพของพระรัตนตรัยทั้ง 3 ประการช่วยขจัดโรคภัย ความทุกข์ และเคราะห์ทั้งหลาย จะได้อยู่เย็นเป็นสุข ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน และรอดพ้นจากภยันตรายทั้งปวง บางที่ก็เรียกว่า คาถาป้องกันภัย 10 ทิศ หรือคาถาสะเดาะเคราะห์

 

อานิสงส์ของการสวดคาถาโพธิบาท

 

เชื่อว่าเมื่อสวดพระคาถานี้เป็นประจำก็อาจสามารถป้องกันอันตรายจากสัตว์ป่านานาชนิด และภูตผีปีศาจทั้งหลายได้ ทั้งยังเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง มีโชคมีลาภ อยู่เย็นเป็นสุข ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน และรอดพ้นจากภยันตรายทั้งหลาย

 

คาถาโพธิบาทสวดตอนไหน

 

แนะนำให้สวดคาถานี้ก่อนออกเดินทางไกล แต่ก็สามารถสวดเป็นประจำได้ทั้งเช้าและเย็น เมื่อตั้งใจสวดสม่ำเสมอก็จะบังเกิดผลดีต่อตัวเอง หรือสามารถสวดก่อนเข้าสอบแข่งขันคัดเลือกต่าง ๆ หรือเมื่อรู้สึกไม่สบายใจก็สามารถสวดคาถาบทนี้ได้เช่นกัน

 

คาถาโพธิบาท

บูระพารัสมิง พระพุทธะคุณัง บูระพารัสมิง พระธัมเมตัง

บูระพารัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก

สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร

วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

อาคะเนยรัสมิง พระพุทธะคุณัง

อาคะเนยรัสมิงพระธัมเมตัง อาคะเนยรัสมิง พระสังฆานัง

ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก

สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร

วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

ทักษิณรัสมิง พระพุทธะคุณัง ทักษิณรัสมิงพระธัมเมตัง

ทักษิณรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก

สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร

วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

หรดีรัสมิง พระพุทธะคุณัง หรดีรัสมิงพระธัมเมตัง

หรดีรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก

สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร

วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

ปัจจิมรัสมิง พระพุทธะคุณัง ปัจจิมรัสมิงพระธัมเมตัง

ปัจจิมรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก

สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร

วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

พายัพรัสมิง พระพุทธะคุณัง พายัพรัสมิงพระธัมเมตัง

พายัพรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก

สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร

วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

อุดรรัสมิง พระพุทธะคุณัง อุดรรัสมิงพระธัมเมตัง

อุดรรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก

สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร

วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

อุดรรัสมิง พระพุทธะคุณัง อุดรรัสมิงพระธัมเมตัง

อุดรรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก

สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร

วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

อิสานรัสมิง พระพุทธะคุณัง อิสานรัสมิงพระธัมเมตัง

อิสานรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก

สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร

วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

อากาสรัสมิง พระพุทธะคุณัง อากาสรัสมิงพระธัมเมตัง

อากาสรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก

สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร

วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

ปะฐะวีรัสมิง พระพุทธะคุณัง ปะฐะวีรัสมิงพระธัมเมตัง

ปะฐะวีรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก

สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร

วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

 

และทั้งหมดนี้ก็เป็นคาถาโพธิบาท พร้อมแนะนำวิธีการสวด หากคนที่กำลังจะหันมาเริ่มสวดมนต์นับว่าการสวดคาถาบทนี้จะเป็นการเริ่มต้นที่ดี ตั้งจิต ตั้งสมาธิให้ดี และสวดมนต์คาถาโพธิบาทด้วยใจอันแน่วแน่ เชื่อว่าพุทธคุณของพระคาถาจะช่วยปกปักรักษาและป้องกันภัยให้กับตัวเราได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ก็ต้องใช้ชีวิตให้มีสติอยู่เสมอและไม่ประมาท เพื่อเป็นการดูแลตัวเองในอีกทางหนึ่ง

 

หากใครที่กำลังมองหาเคล็ดลับเสริมดวงด้วยการสวดท่องคาถาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เสริมโชคลาภ การงานให้รุ่งโรจน์ สามารถติดตามอ่านกันต่อเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์นาคาพยากรณ์ หรือติดตามการเช็กดวงชะตารายวัน และรายสัปดาห์ได้ที่หน้าแฟนเพจนาคาทีวีได้อีกหนึ่งช่องทาง เพื่อไม่ให้พลาดในเรื่องราวที่คุณอยากรู้

 

Lemonbee : รายงาน

 

 


แท็กที่เกี่ยวข้อง