เคล็ดลับความเชื่อ -

คาถา บูชาพระประจำวันเกิด ทั้ง 7 วัน ยิ่งสวดยิ่งเป็นมงคล เสริมโชคลาภ 18/03/2565 (21:20)

คาถา บูชาพระประจำวันเกิด ทั้ง 7 วัน ท่องตามนี้ เสริมบารมีให้ตนเอง

 

คาถาบุชาพระประจำวันเกิด

 

พระประจำวันเกิด เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยนิยมบูชาเพราะถือว่าพระพุทธรูปปางต่างๆ เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของแต่ละวัน จึงเชื่อว่าการบูชาพระประจำวันเกิดจะเป็งมงคลอันสูงสุดประการหนึ่งในชีวิต บางคนก็บูชาเพื่อเป็นสิ่งศักดิ์ประจำกาย หรือสะเดาะห์เคราะห์ ปัดเป่าปัญหาอุปสรรคต่างๆในชีวิต ทั้งนี้ในการบูชาพระพุทธรูปแต่ละปางนั้น คาถาที่ใช้สวดก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญ ที่ควรจะรู้ไว้และท่องคาถาบูชานี้ให้ถูกต้อง

 

นาคาพยากรณ์ รวบรวมคาถา ในการบูชาพระพระจำวันเกิดทั้ง 7 วัน คือ คนเกิดวันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธกลางวัน/วันพุธกลางคืน วันพฤหัสบดี วันศุกร์ และวันเสาร์ ต้องสวดบูชาอย่างไร ไปดูกันค่ะ


 

1. ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ พระประจำวันเกิด คือ ปางถวายเนตร

 

คาถาสวดบูชา

 

อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง

ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พราหะมะณา เวทะคุ

สัพพะธัมเม เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา นะโม

วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสนา ฯ

 

สวดวันละ 6 จบ จะมีความรุ่งเรืองและความสุขสวัสดีตลอดกาล


 

2. ผู้ที่เกิดวันจันทร์ พระประจำวันเกิด คือ ปางห้ามญาติ

 

คาถาสวดบูชา

 

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห

ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห

ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห

ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ฯ

 

สวดวันละ 15 จบ จะมีความสุข ความเจริญปราศจากโรคาพยาธิทั้งปวง


 

3. ผู้ที่เกิดวันอังคาร พระประจำวันเกิด คือ ปางไสยาสน์

 

คาถาสวดบูชา

 

ยัสสานุสสะระเณนาปิ อันตะลิก เขปิ ปาณิโน ปะติฏฐะมะธิ คัจฉันติ ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา

สัพพูปัททะวะชาลัมหา ยักขะโจราทิ สัมภะวา คะณะนานะ จะ มุตตานัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

 

สวดวันละ 8 จบ จะเกิดผลดี


 

4. ผู้ที่เกิดวันพุธกลางวัน พระประจำวันเกิด คือ ปางอุ้มบาตร

 

คาถาสวดบูชา

 

สัพพาสีวิสะชาตีนัง ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ ยันนาเสติ วิสัง โฆรัง

เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง อาณัก เขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา

สัพพะปาณินัง สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

 

สวดวันละ 17จบจะมีความสุขสวัสดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

 

 

   ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน พระประจำวันเกิด คือ ปางป่าเลไลย์

 

คาถาสวดบูชา

 

กินนุ สันตะระมาโนวะ ราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป

อาคัมมะ กินนุ ภีโต ติฏฐะสีติ สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง

ละเภ พุทธาคาถาภิคิโตมหิ โนเจ มุญเจยะ จันทิมันติ

 

สวดวันละ 12 จบ จะมีความเจริญสุขสวัสดี


 

5. ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี พระประจำวันเกิด คือ ปางตรัสรู้ หรือปางสมาธิ

 

คาถาสวดบูชา

 

ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร นิพพัตตัง โมระโยนิยัง เยนะ สังวิหิตารักขัง มหาสัตตัง

วเนจรา จิรัสสัง วายะมันตาปิ เนวะ สักขิงสุ คัณหิตุง ฯ

 

สวดวันละ 19 จบ จะมีความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป


 

6. ผู้ที่เกิดวันศุกร์ พระประจำวันเกิด คือ ปางรำพึง

 

คาถาสวดบูชา

 

อัปปะสันเนหิ นาถัสสะ สาสะเน สาธุ สัมมะเต อะมะนุสเนหิ จัณเฑหิ สะทา กิพพิ

สะการิภิ ปะริสานัญจะ ตัสสันนัง มะหิงสายะ จะ คุตติยา ยันเทเสหิ มะหาวีโร ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

 

สวดวันละ 21 จบ จะมีความสุขสวัสดีตลอดกาลนาน

 

7. ผู้ที่เกิดวันเสาร์ พระประจำวันเกิด คือ ปางนาคปรก

 

คาถาสวดบูชา

 

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา

โวโรเปตา เตน สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ คัพภัสสะ ฯ

 

สวดวันละ 10 จบ จะมีความสุขความเจริญและเกิดความสวัสดีมีมงคลตลอดกาลนาน


 

ทั้งหมดนี้เป็นคาถาในการสวดบูชาพระพุทธรูปแต่ละปาง ครบทั้ง 7 วัน สำหรับท่านใดที่เกิดวันไหนลองนำคาถาเหล่านี้ไปใช้ควบคู่กับการทำบุญพระประจำวัดเกิด และตั้งจิตอธิษฐานขอพร ขอในสิ่งที่ตนเองปรารถนา นอกจากนี้ให้หมั่นทำบุญอยู่เสมอ คิดดี ทำดี สิ่งดีๆย่อมเข้ามาอย่างแน่นอนค่ะ


หากคุณมีความชื่นชอบและสนใจเรื่องราวการมูเตลู คาถาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเคล็ดลับเสริมดวงต่างๆ ติดตามได้ที่ นาคาพยากรณ์ และแฟนเพจ นาคาทีวี  เพจเดียวครบจบทุกประเด็น

 

อ่านต่อ : มงคล รอบด้าน “ฮก ลก ซิ่ว” บูชาอย่างไร และข้อห้ามที่ต้องรู้

         เคล็ดลับเสริมดวง ทำให้ดวงดีไม่มีตก ใครทำก็เฮง !

 

 

นายาลิซ่า : รายงาน


แท็กที่เกี่ยวข้อง

เคล็ดลับความเชื่ออื่นๆ คาถาบูชา