เคล็ดลับความเชื่อ -

อานิสงส์ ของการรักษา ศีล 5 มีอะไรบ้าง 05/05/2565 (15:27)

อานิสงส์ ของการรักษา ศีล 5 มีอะไรบ้าง

 

ใกล้จะถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเข้ามาทุกทีแล้ว นั่นก็คือ วันวิสาขบูชา วันนี้นาคาพยากรณ์จะขอพูดถึง อานิสงส์ ของการรักษาศีล 5 ที่นับว่าเป็นหลักธธรมคำสอนที่ชาวพุทธควรพึงปฎิบัติ และมีความเขื่อกันว่าหากได้รักษา ศีล 5 ก็เท่ากับว่าได้ทำบุญอีกทางหนึ่ง ซึ่งอานิสงส์ที่กำลังจะพูดถึงนั้น ส่งผลดีต่อตัวเอง ทั้งในเรื่องของกาย วาจา และใจ และมีประโยชน์ในภายภาคหน้า มาดูกันว่าเราจะได้รับอานิสงส์ จากการรักษาศีล 5 ในแต่ละข้ออย่างไรกันบ้าง  

 

อานิสงส์01

 

อานิสงส์ ของการรักษา ศีล 5

 

อานิสงส์ หมายถึง ผลผลิตจากการประกอบความดีต่าง ๆ ผลแห่งกุศลกรรม, ผลบุญ, ประโยชน์ที่เกิดจากการทำบุญ

 

ศีล 5 เป็นศีลหรือข้อห้ามในลำดับเบื้องต้นตามคำสอนของพุทธเจ้า ศาสดาแห่งศาสนาพุทธ โดยทั่วไปศีล 5 เป็นข้อห้ามในด้านต่างๆ 5 ประการ ได้แก่

 

1 . ห้ามฆ่าสัตว์ ปาณาติปาตาเวรมณี

อานิสงส์ ของการห้ามฆ่าสัตว์ คือ การให้ชีวิตแก่บุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็น คน หรือ สัตว์ก็ตามแต่ ล้วนแต่เป็นการสร้างบุญที่จะทำให้เรามีชีวิตและมีอายุที่ยืนยาว ไม่พบกับอุบัติเหตุที่จะทำให้จากไปก่อนวัยอันควร ตามความเชื่อจึงมีการซื้อชีวิต โค-กระบือ เพื่อให้พ้นจากการถูกฆ่าเพื่อนำไปทำอาหาร เป็นอานิสงส์ที่เห็นผลได้ชัด และเป็นที่นิยมกันในหมู่สายบุญ  

 

2.ห้ามลักทรัพย์ อทินนาทานาเวรมณี

อานิสงส์ ของการห้ามลักทรัพย์ คือ การรักษาศีลข้อนี้ด้วยการไม่เอาทรัพย์สินของผู้อื่นที่ไม่เต็มใจจะให้มาเป็นของตัวเอง เชื่อว่าเมื่อเกิดมาจะมากล้นไปด้วยทรัพย์สินเงินทอง ทำมาค้าขึ้น มีทรัพย์สิน และทรัพย์สมบัติ ไม่พบกับภัยต่างๆ ทั้งอัคคีภัย วาตภัย โจรภัย

 

อานิ02

 

3.ห้ามประพฤติผิดในกาม กาเมสุมิสฉาจาราเวรมณี

อานิสงส์ ของการห้ามประพฤติผิดในกาม คือ การไม่ผิดประเวณี เล่นชู้ สู่ชายกับบุคคลที่ไม่ใช่คู่ครองหรือคนรักของตัวเอง คุณจะได้พบกับคนรักคู่ครองที่ดี มีบุตรที่ดี ว่านอนสอนง่าย เป็นอภิชาตบุตร นำชื่อเสียงมาสู่วงศ์ตระกูล ผู้ใด

 

4.ห้ามพูดเท็จ มุสาวาทาเวรมณี

อานิสงส์ ของการห้ามพูดเท็จ คือ เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ จะทำให้เป็นผู้ที่มีสุ้มเสียงไพเราะ พูดจามีน้ำมีนวลชวนฟัง มีเหตุมีผล ชนิดที่เป็น “พุทธวาจา” มีโวหาร ปฏิภาณไหวพริบในการเจรจา จะเจรจาความสิ่งใดก็มีผู้เชื่อฟังและเชื่อถือสามารถว่ากล่าวสั่งสอนบุตรธิดาและศิษย์ให้อยู่ในโอวาทได้ดี

 

5.ห้ามดื่มสุรา สุราเมรยมัฌชปะมาทัตถานาเวรมณี

อานิสงส์ ของการห้ามดื่มสุรา คือ การไม่ดื่มสุราเมรัย เครื่องหมักดองของมึนเมา  เชื่อว่าเมื่อเกิดมาย่อมทำให้เป็นผู้ที่มีสมอง ประสาท ปัญญา ความคิดแจ่มใส จะศึกษาเล่าเรียน สิ่งใด ก็แตกฉานและทรงจำได้ง่าย ไม่หลงลืมฟั่นเฟือนเลอะเลือน ไม่เสียสติ วิกลจริต ไม่เป็นโรคสมอง โรคประสาท ไม่ปัญญาทราม ปัญญาอ่อน หรือปัญญานิ่ม

 

อานิสงส์ของ ศีล 5 ดังกล่าวนี้ ในศีลนั้นถึงแม้จะมีอานิสงส์มากเพียงไร ก็ยังเป็นแต่เพียงการบำเพ็ญบุญบารมีในชั้นกลาง ๆ ในพระพุทธศาสนาเท่านั้น ส่วนทางจิตใจนั้น ศีลยังได้บุญน้อยกว่าการภาวนา เพราะการภาวนานั้นเป็นการรักษาใจรักษาจิต และซักฟอกจิตให้เบาบาง หรือจนหมดกิเลส การภาวนาจึงเป็นการบำเพ็ญบารมีที่สูงที่สุด ประเสริฐที่สุด ได้บุญมากที่สุดเช่นกัน

 

หากคุณกำลังมองหา วิธีทำบุญเสริมดวง ใน วันวิสาขบูชา ที่ใกล้จะถึงนี้เพื่อเพิ่มมงคลให้ชีวิต หรือกำลังมองหาบทสวดมนต์เพื่อสร้างบุญให้กับตัวเอง สามารถอ่านเรื่องราวเหล่านี้เพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์นาคาพยากรณ์ หรือกดติดตามแฟนเพจนาคาทีวี ได้อีกหนึ่งช่องทาง เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารที่คุณอยากรู้ เพจเดียวครบ จบในที่เดียว

 

Lemonyouness : รายงาน

 


แท็กที่เกี่ยวข้อง

เคล็ดลับความเชื่ออื่นๆ เคล็ดลับเสริมดวง