เคล็ดลับความเชื่อ -

เคล็ดลับวิธีบูชาพระอุปคุต เสริมดวง เสริมโชคลาภเข้ามาไม่ขาดสาย ปัดเป่าภัยอันตรายให้ผ่านพ้นไป 24/06/2565 (16:04)

เคล็ดลับบูชาพระอุปคุต พร้อมวิธีสวดคาถาบูชาเสริมดวง ขอโชคลาภ ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย

 

เคล็ดลับบูชาพระอุปคุต

 

เคล็ดลับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งที่ชาวพุทธใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจตามความเชื่อและความศรัทธาที่มีมาอย่างยาวนาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งที่มีบทบาทสำคัญทางศาสนานั่นก็คือ “พระอุปคุต” พระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์มาก จะออกจากการจำพรรษาเหาะขึ้นมาจากมหาสมุทร (หรือสะดือทะเล) โดยจะแปลงกายเป็นสามเณรน้อย ออกมาโปรดสัตว์ ถ้าผู้ใดได้ใส่บาตรกับพระอุปคุตแล้ว เป็นเคล็ดลับความเชื่อที่ว่าจะช่วยเสริมดวงให้บุคคลผู้นั้นจะเหลือกินเหลือใช้ ร่ำรวยเป็นเศรษฐี สุขภาพแข็งแรง และจะมีแต่สิ่งดีๆบังเกิดแก่ตนเอง

 

ประวัติพระอุปคุต

"พระอุปคุต” เป็นพระภิกษุองค์สำคัญองค์หนึ่งในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ชื่อ "อุปคุต" แปลว่า ผู้คุ้มครองรักษา พระอุปคุตมีบทบาทสำคัญในการทำสังคายนาครั้งที่ 3 สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชคือท่านได้ช่วยปราบพญาวสวัตตีมาร ที่มาทำลายงานฉลองเจดีย์ 84,000 องค์ และพิธีสังคายนาพระไตรปิฏก จนพญามารพ่ายแพ้ เมื่อครั้งมีการทำสังคายนาพระไตรปิฏก เหล่าพระอริยะได้อัญเชิญพระอุปคุต ไม่ให้มารทำลายพิธี ครั้งเสร็จพิธี เป็นเวลาล่วงเลยเพล(เวลาพระฉันท์) พระอุปคุตกลับไปที่กุฎิใต้น้ำ แหงนมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อดูพระอาทิตย์ (ดูเวลา) ด้วยอำนาจบารมี พระอาทิตย์ชักรถทรง ถอยหลังเวลากลับ เพื่อให้พระอุปคุตได้ฉันข้าว จึงเป็นที่มาของ พระอุปคุต เอียงคอจกบาตรหรือ คนไทยรู้จักกันในนาม พระจกบาตร นั่นเอง" ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวปาฏิหาริย์ที่เล่าขานกันมา ทำให้พระอุปคุตเป็นที่เคารพนับถือของคนไทย และผู้คนต่างพากันศึกษาเคล็ดลับการบูชาต่างๆเพื่อนำมาเสริมดวงชะตาของตนเองให้ดียิ่งขึ้น

 

 

เคล็ดลับการตั้งบูชาพระอุปคุต

เนื่องจากพระอุปคุตเป็นพระอรหันต์ซึ่งคือสาวกของพระพุทธเจ้า เคล็ดลับการตั้งบูชาพระอุปคุตเพื่อบูชาและเสริมดวงชะตาจึงต้องตั้งให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าพระพุทธรูปเสมอโดยตั้งบูชาพระอุปคุตบนฐานที่ตั้งอยู่กลางภาชนะใส่น้ำและลอยดอกมะลิในน้ำบูชา ทั้งนี้ก็เพื่อจำลองดังท่านจำพรรษาอยู่ในมหาสมุทร ตามความเชื่อเกี่ยวกับพระอุปคุตนั่นเอง ต่อมาให้เตรียมสิ่งของบูชา ก่อนจะเริ่มท่องบทสวด ดังนี้

 

 1. น้ำเย็น 1 แก้ว
 2. ธูปหอม 3 ดอก
 3. ดอกมะลิ ดอกบัวสีขาว (อาจเป็นดอกไม้อะไรก็ได้)
 4. เครื่องหอม น้ำหอม
 5. ข้าว กล้วย ขนม (อาหารมังสวิรัติ ไม่ควรเป็นเนื้อสัตว์)

 

ทั้งนี้เคล็ดลับการบูชาพระอุปคุตที่สำคัญ คือ ให้คอยเปลี่ยนน้ำทุกวันและถวายอาหารมังสะวิรัติทุกเช้าหรือทุกวันพระ หากมีการจัดงานพิเศษ ให้ตั้งโต๊ะบูชา สวดบทสวดพระอุปคุต และอันเชิญพระอุปคุตมาตั้งที่โต๊ะ พร้อมบูชาเครื่องสักการะตลอดงาน และห้ามปล่อยให้ไฟดับ

 

 

เคล็ดลับวิธีบูชา ของไหว้ และใส่บาตรถวายข้าวพระอุปคุต

 1. เคล็ดลับแรกให้นำข้าวสุก, ข้าวเหนียว ใส่ถ้วยตะไลหรือชามพร้อมน้ำ 1 แก้ว ใส่ถ้วยตั้งหน้า พระอุปคุต บนหิ้งพระ หรืออัญเชิญมาไว้นอกชายคาก็ได้
 2. จุดธูป 3 ดอก เทียน 1 คู่
 3. กล่าวคาถาบูชาพระอุปคุต ตั้งจิตระลึกถึงพระอุปคุตมารับบิณฑบาตร 
 4. อธิษฐานจิต เคล็ดลับสำคัญคือให้นึกถึงคุณความดีที่เราได้ทำเป็นที่ตั้ง และการใส่บาตรบูชาพระอุปคุตในวันนี้ ขอบารมีองค์พระอุปคุตเถระเจ้าได้โปรดดลบันดาลประทานพร ให้ข้าพเจ้า (เอ่ยชื่อ นามสกุล) เหลือกินเหลือใช้ ให้มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืน ให้มีคนรัก และมีรักยั่งยืน ให้มีบารมี (ความดี) ครบถ้วน รอระยะเวลาสักครู่ในช่วงเวลานี้เราอาจจะสวดธรรมจักร หรือบทบารมี 30 ทัศ จะใช้เวลาประมาณ 5 ถึง 10 นาที พร้อมทั้งอธิษฐานจิตถวายบุญกุศลและแผ่เมตตาให้องค์พระอุปคุต เทวดาประจำตัว และเจ้ากรรมนายเวร 
 5. ลาข้าวสุกและน้ำ นำมาไว้ที่พื้นดิน หรือต้นไม้เพื่อให้กับสัมภเวสี หรือนำน้ำรดพื้นดิน
 6. อย่าลืม! ดับธูปเทียนให้เรียบร้อยก่อนเข้านอนด้วย 

 

คาถาบูชาพระอุปคุต

อุปะคุตโต จะ มหาเถโร สัมพุทเธ นะ วิยากะโต มารัญจะ มาระพะลัญจะ โสอิทา นิมหาเถโร นะมัสสิตตะวา ปะติฎฐิโต อะหัง วันทามิ อิทาเนวะ อุปะคุตตัง จะ มหาเถรัง ยัง ยัง อุปะทะวัง ชาตัง วิธัง เสติ อะเสสะโต มะหาลาภัง ภะวันตุเม ฯ

 

คาถาพระอุปคุตผูกมาร

มหาอุปะคุตโต มหาอุปะคุตตัง กายะพันทะนัง อะมะยิสะ พุทธังทะเถโร ธัมมังทะเถโร สังฆังทะเถโร ปะอัยยะสุตัง อุปัจสะอิ อิมังกายะพันทะนัง อะทิถามิ ฯ

 

เคล็ดลับวิธีสวดขอลาภ

เคล็ดลับการสวดขอลาภพระอุปคุตขั้นตอนแรกให้จุดธูปเทียนบูชา พร้อมกับดอกไม้หอม เครื่องหอมน้ำหอมต่างๆ เทหยดใส่ในขันน้ำมนต์ ณ ที่บูชาพระในร้านค้าขาย หรืออาคารสำนักงาน แล้วอธิษฐานขอให้กลิ่นควันธูปเทียน ลมพัดไปทางไหน ของให้ดลใจผู้คนเข้ามาอุดหนุนตลอด ขอให้ดำเนินกิจการด้วยความราบรื่น มีความสำเร็จสมปรารถนาทุกประการ เมื่ออธิษฐานจุดธูปเทียนบูชาแล้ว ให้สวด นะโม ๓ จบ และสวดคำบูชาขอลาภพระอุปคุต ๑ จบ แล้วนำน้ำมนต์สวดด้วย คำบูชาขอลาภพระมหาอุปคุต อีก ๑ จบ เสร็จแล้ว เอาน้ำมนต์ประพรมร้านค้า และสินค้าในร้านค้า หรือทำธุรกิจ ก็ให้เอาน้ำมนต์ประพรมภายในสำนักงานและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำธุรกิจ ซึ่งถือเป็นเคล็ดลับในการเสริมดวงขอโชคลาภพระอุปคุตให้ค้าขายดี ธุรกิรการงานราบรื่น

 

คาถาขอลาภพระอุปคุต

มหาอุปะคุตโต จะ มะหาลาโภ พุทโธลาภัง สัพเพชะนา พะหูชะนา ราชาปุริโส อิถีโยมานัง นะโม โจรา เมตตาจิตตัง เอหิจิตติจิตตัง ปิยังมะมะ สะเทวะกัง สะพรหมมะกัง มะนุสสานัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม ฯ

เอหิจิตติจิตตัง พันธะนัง อุปะคุตโต จะ มหาเถโร พุทธะสาวะกะ อานุภาเวนะ มาระวิชะยะ นิระภะยะ เตชะปุณณะตา จะ เทวะตานัมปิ มะนุสสานัมปิ เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ อิมังกายะ พันธะนัง อะทิถามิ ปะอัยยิสสุตัง อุปัจสะอิฯ

 

สายมูท่านใดมีความเชื่อศรัทธาและต้องการอัญเชิญพระอุปคุตมาบูชาที่บ้านหรือในสถานที่ทำงาน เพื่อนเสริมดวง เสริมโชคลาภ ก็ให้ลองนำเคล็ดลับวิธีการบูชาพร้อมคาถาต่างๆไปใช้ให้ถูกวิธี ที่สำคัญต้องมีจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดี มีศีลมีธรรม การบูชาจึงจะสัมฤทธิ์ผลไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้น หนุนนำให้ชีวิตประสบความสำเร็จในเร็ววัน

 

หากไม่อยากพลาดเรื่องราวเคล็ดลับเสริมดวง และเคล็ดลับการมูเตลูแบบปังๆในทุกๆศาสตร์ความเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นด้านความรัก โชคลาภเงินทอง หรือ เคล็ดลับขอพร “ท้าวเวสสุวรรณ” วัดจุฬามณี พร้อมแนวทางเลขเด็ดเลขดังก่อนใครในทุกงวด ติดตามได้ที่ นาคาพยากรณ์ และแฟนเพจ นาคาทีวี ได้เลยค่ะ เพจนี้มีครบจบทุกเรื่องราวสายมู !

 

 

 

 

นายาลิซ่า : รายงาน
 


แท็กที่เกี่ยวข้อง

เคล็ดลับความเชื่ออื่นๆ เคล็ดลับเสริมดวง