เคล็ดลับความเชื่อ -

เคล็ดลับ เสริมดวง กราบ 5 ครั้งก่อนนอน ช่วยเสริมมงคลชีวิต 26/06/2565 (15:54)

เคล็ดลับ เสริมดวง กราบ 5 ครั้งก่อนนอน ช่วยเสริมมงคลชีวิต วิธีง่าย ๆ ไม่ยาก แค่ทำตามนี้

 

ความเชื่อกับคนไทยเป็นของคู่กัน คำนี้ไม่เกินจริงเลยนะคะ เราจะเห็นได้จากสถานที่ ๆ มีความศักดิ์สิทธิ์เนืองแน่นไปด้วยผู้คน ที่มากราบไหว้ขอพรตามเคล็ดลับความเชื่อ เพื่อเสริมมงคลชีวิตให้กับตัวเอง ซึ่งมีอีกหนึ่งความเชื่อและเป็นวิธีที่ใครหลาย ๆ คนไม่ค่อยรู้ หากอยากจะเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต ใน  1 วัน ควรจะสวดมนต์ไหว้พระ และกราบให้ครบ 5 ครั้ง เพื่อเป็นการระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดามารดา ครูอาจารย์ โดยตั้งจิตให้สงบ พนมมือไหว้ให้ครบ 5 ครั้ง ดังนี้

 

เคล็ดลับเสริมดวง

 

เคล็ดลับ เสริมดวง กราบ 5 ครั้งก่อนนอน ช่วยเสริมมงคลชีวิต

 

ไหว้ครั้ง 1 ระลึกถึงพระพุทธ

 

กล่าว นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ (3 จบ)

 

และกล่าว อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน สุขโต โลกะวิทู อนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ (กราบ 1 ครั้ง)

 

ไหว้ครั้ง 2 ระลึกถึงพระธรรม

 

กล่าว สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ (กราบ 1 ครั้ง)

 

ไหว้ครั้ง 3 ระลึกถึงพระสงฆ์

 

กล่าว สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐปุริสปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ (กราบ 1 ครั้ง)

 

เคล็ดลับ เสริมดวง กราบ 5 ครั้งก่อนนอน ช่วยเสริมมงคลชีวิต

 

จากนั้นให้ตั้งใจกล่าวบทสวดไตรสรณคมน์ คือ

 

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ  ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

 

ไหว้ครั้ง 4 ระลึกถึงพระคุณบิดา มารดา

 

กล่าว เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ทิกัญจะ ปุตตะนากัญจะ มาตาปิตุคุณัง วันทามิ (กราบ 1 ครั้ง)

 

ไหว้ครั้ง 5 ระลึกถึงครู อาจารย์

 

กล่าว อุปัชฌายาจาริยาทิคุณัง วันทามิ (กราบ 1 ครั้ง)

 

เมื่อไหว้และก้มกราบครบ 5 ครั้งแล้ว ให้ตั้งใจนั้งสมาธิ แผ่เมตตาให้แก่สัตว์ทั้งหลาย ทั้งที่เป็นมิตร และศัตรู โดยกล่าวว่า สัพเพ สัตตา อะเวรา อัพพะยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ (คำแปล ขอสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันหมดทั้งสิ้น จงอย่ามีเวรมีภัย อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย จงบริหารตนให้พ้นจากทุกข์ มีสุขกันถ้วนหน้าเทอญ

 

โดยเคล็ดลับนี้ สามารถทำได้ทุกวันก่อนนอนหรือสามารถทำได้ในทุกวันพระ แต่แนะนำว่าให้ทำทุกวันจะดีกว่าเพราะการสวดมนต์ก่อนนอนจะช่วยให้เรามีสติ เมื่อเรามีสติชีวิตของเราก็จะดีขึ้น และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ได้สร้างบุญญาบารมีให้กับตัวเอง เมื่อขอพรสิ่งไหนก็จะสมปรารถนา หากใครไม่เคยทำอยากจะให้ลองทำตามวิธีดังกล่าวนี้ รับรองว่าชีวิตของคุณจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียว

 

หากคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความเชื่อในเรื่องของท้าวเวสสุวรรณ เรามีเคล็ดลับขอพร “ท้าวเวสสุวรรณ” วัดจุฬามณี สายมูต้องเตรียมตัวให้พร้อม มาให้ได้อ่านกัน ติดตามอ่านกันต่อเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นาคาพยากรณ์ หรือติดตามแฟนเพจนาคาทีวี ได้อีกหนึ่งช่องทางเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารที่คุณอยากรู้

 

 

Lemonbee : รายงาน


แท็กที่เกี่ยวข้อง

เคล็ดลับความเชื่ออื่นๆ เคล็ดลับเสริมดวง