ทำนายฝัน

ตั้งจิตให้มั่นเลือกความฝันที่จำได้ และเด่นที่สุด เพื่อให้ความฝันแม่นยำมากยิ่งขึ้น

;