เช็กชื่อมงคล

ชื่อและนามสกุลของคนเราที่ใช้กันอยู่ในขณะนี้ เมื่อถอดออกมาเป็นตัวเลขจะสามารถบ่งบอกถึงวิถีชีวิตของเจ้าของชื่อและนายสกุลของคนนั้นได้ โดยการอ่านความหมายของตัวเลข เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อและนำไปศึกษายิ่งนักชื่อนั้นสำคัญไฉน ท่านคงเคยได้ยินคำๆนี้อยู่บ่อยๆ บางคนก็เพียงแต่คิดว่าชื่อตั้งไว้เพื่อเป็นนามเรียกขานกันเท่านั้น ค้นคว้าศึกษาและพิสูจน์ด้วยตัวท่านเอง เชื่อถือมากน้อยเพียงไรอยู่ที่ท่านจะวิเคราะห์

banner_dream