อาจารย์ดัง

  • อาจารย์ก้อนคำ ลำโขง

    อาจารย์ก้อนคำ ลำโขง ผู้ที่มีความเชื่อในเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพญานาคหรือนาคา และท้าวเวสสุวรรณ

    ความชำนาญ

    อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพญานาค